Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Projekt ekologiczny „BLIŻEJ NATURY- REZERWATY SKALNE”


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Projekt edukacyjny „Bliżej natury” został sfinansowany ze środków Gminy Strzelce Opolskie – Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w kwocie 1850,00 zł.
Celem projektu było kształtowanie postaw szacunku dla przyrody, uwrażliwienie uczniów na piękno przyrody i wyczulenie na potrzebę ochrony środowiska naturalnego, poznanie specyfiki rezerwatu skalnego oraz propagowanie turystyki pieszej i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego.
W ramach projektu uczniowie:
  • odbyli wycieczkę do rezerwatu skalnego Szczeliniec Wielki,
  • poznali charakterystyczne formy skalne,
  • poznali zagrożenia wynikające z działalności człowieka,
  • opisywali osobliwości poznanej flory i fauny.
Rezultaty projektu:
  • uczniowie poszerzyli i usystematyzowali swoją wiedzę przyrodniczą i ekologiczną,
  • w wyniku odbytych wycieczek, prowadzonych obserwacji i udziału w konkursach uczniowie uświadomili sobie zależność jaka istnieje między działalnością człowieka a środowiskiem,
  • uczniowie poznali miejsca o ciekawych walorach przyrodniczych, dokonywali obserwacji w terenie.

Autor: Maria Sklebic


Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Agnieszka Sobczyk (2021-03-14 21:58:57)
Informację zmodyfikował(a): Renata Druszcz (2021-03-27 18:19:23)
Liczba odwiedzin: 241
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij