Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Historia szkoły


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Najważniejsze daty w okresie 1850 - 2009:
• 1850r. – pierwsza wzmianka źródłowa o budowie niemieckiej szkoły w Błotnicy (Blottnitz),
• lata międzywojenne – o nich traktują nieliczne zachowane fotografie uczniów i kadry pedagogicznej (E. Nivalda, Pudelko, Czaja),
• 01.1945r. – czas ofensywy radzieckiej, wypędzeń, dewastacji szkoły i wsi, tworzenia nowej władzy na poniemieckich terenach,
• 10.04.1945r. – pojawienie się Z. Jakubowskiego, pierwszego nauczyciela i prawdopodobnie kierownika tutejszej szkoły polskiej,
• 1.09.1945r. – inauguracja pierwszego roku szkolnego w placówce, kadrę tworzą panie: J. Krauze i W. Juszkiewicz, Z. Jakubowski,
• 1949- 1976r. – stanowisko kierownika szkoły piastuje zasłużony działacz, pedagog Franciszek Kaczmarek,
• 1973/74 – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku szkoły, nadanie placówce imienia Ludowego Wojska Polskiego – powiększenie obwodu szkoły o klasy I-IV z Centawy i filię z Płużnicy,

• 1975/76 – wygaszenie filii w Płużnicy, wszyscy uczniowie z tej wsi dojeżdżają do błotnickiej placówki,
• 1976 - 1984r. – stanowisko dyrektora szkoły piastuje p. Maria Makselon,
• 1976/77 – powiększenie obwodu szkoły o oddział w Warmątowicach (kl. I-III pozostają na miejscu, klasy IV-VI dojeżdżają do Błotnicy), zmieniono zasady funkcjonowania szkoły filialnej w Centawie, uczniowie kl. I-IV powracają do macierzystego obwodu w Jemielnicy, a klasy tymczasowo napływają do placówki w Błotnicy,
• 1984 - 2002r. – funkcję dyrektora szkoły pełni pani Józefa Sztonder; czasy wdrażania I etapu reformy w oświacie, reformy programowej i strukturalnej,
• 1999r. – po raz 1. uczniowie klasy VI piszą zewnętrzny sprawdzian kompetencji i kończą szkołę podstawową,
• 2000r. – ostatni rocznik absolwentów kończy ośmioklasową szkołę podstawową,
• 2000/01 – ostatni rocznik uczniów dojeżdża z Centawy,
• 2001/02 – wdrożenie programów autorskich w zakresie kształcenia zintegrowanego, edukacji ekologicznej, europejskiej, profilaktyki uzależnień, nauczania języka niemieckiego i programu „Grosik”,
• od 2002r. do 1.05.2012r. – stanowisko dyrektora szkoły piastuje pani mgr Joanna Gawlik,
• 2005/06 – wygaszenie filii w Warmątowicach, uczniowie z tej wsi uczęszczają do placówki w Błotnicy począwszy od klasy I,
• 2005/06 – zorganizowanie pracowni komputerowej,
• 2007/08 – wizyta delegacji litewskiej,
• 15.08.2008r. – przejście trąby powietrznej, pomoc i solidarność z poszkodowanymi; zorganizowanie sztabu antykryzysowego,
• 2008/09 – udział placówki w programie „Szkoła ucząca się” Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie; udział w I module szkolnego systemu zapewnienia jakości „Ocenianie kształtujące”,
• 11.03.2009r. – uroczystość wmurowania kamienia węgielnego pod budowaną salę gimnastyczną,
• 20.07.2009r. – zakończenie prac budowlanych,
• 13.08.2009r. – uroczyste otwarcie nowej sali, wizyta Premiera RP Donalda Tuska , marszałka Sejmu G. Schetyny, odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Aby dokładniej zapoznać się z historią naszej szkoły zachęcamy do przeczytania fragmentów pracy podyplomowej autorstwa Małgorzaty Olesiak, pt. "Szkoła Podstawowa w Błotnicy Strzeleckiej w latach 1945-2004. (Próba monograficznego opracowania)", napisana pod kierunkiem prof. Włodzimierza Kaczorowskiego. Uniwersytet w Opolu, Wydział Historyczno-Pedagogiczny, Studium Podyplomowe Historii. Opole 2005.
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Agnieszka Sobczyk (2021-03-12 12:48:10)
Informację zmodyfikował(a): Renata Druszcz (2021-03-27 18:16:09)
Liczba odwiedzin: 1527
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij