Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Z dniem 1 stycznia 2014r. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Strzelcach Opolskich została wskazana przez Opolskiego Kuratora Oświaty, zgodnie z Zarządzeniem z dnia 19.12.2013r., jako placówka właściwa w roku 2014 do wydawania orzeczeń i opinii dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem, ze szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni.

KONCEPCJA PRACY PORADNI
W naszej codziennej pracy przyświeca nam cel: jak najlepiej służyć swą wiedzą i umiejętnościami ludziom, którzy trafiają do strzeleckiej poradni. Podejmujemy się nowych wyzwań. Chcemy się doskonalić, rozwijać i zmieniać na lepsze.
Jesteśmy nastawieni na wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży. Dbamy o to, aby dzieci czuły się komfortowo, pomagamy w odkrywaniu ich mocnych stron, wspieramy rodziców/opiekunów w sztuce wychowania ich pociech.
Jesteśmy otwarci na współpracę z przedszkolami, szkołami i innymi instytucjami zajmującymi się wychowaniem oraz kształceniem dzieci i młodzieży. Nasza oferta uwzględnia wnioski z analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych i corocznie dostosowuje do nich swoje działania.
Kompetentni specjaliści pracujący w naszej poradni niosą pomoc psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną i rehabilitacyjną. Realizują zadania placówki poprzez: diagnozę, porady, konsultacje, mediacje, różne formy terapii indywidualnej i grupowej, psychoedukację, interwencję kryzysową, działalność informacyjną oraz programy profilaktyczne - w zależności od potrzeb, także poza poradnią.
Poradnia jest znana w środowisku jako placówka oferująca dziecku, rodzinie i szkole pomoc na wysokim poziomie. Stale wzbogacamy warsztat pracy, doposażamy nasze gabinety w najnowsze pomoce, wprowadzamy nowe metody, techniki terapeutyczne i sprzęty, uwzględniające specyfikę pracy z różnymi dziećmi. W trosce o rozwój bazy dydaktycznej aktywnie uczestniczymy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych.
Nasza oferta jest dostępna na stronie internetowej, rozpropagowywana w lokalnej prasie oraz w formie ulotek dla szkół, przedszkoli czy podczas bezpośrednich spotkań z rodzicami, pedagogami.
Staramy się tworzyć przyjazna atmosferę dla klientów i pracowników. Przestrzegamy zasad etyki zawodowej. Świadczymy kompleksową i wielospecjalistyczną pomoc.
Poradnia realizuje swoje cele i zadania zgodnie z przyjętym statutem. Koncepcja pracy poradni jest modyfikowana w miarę potrzeb i stanowi podstawę do opracowania: planu rozwoju poradni, planu doskonalenia zawodowego pracowników poradni - wieloletniego i rocznego planu pracy poradni w danym roku szkolnym.
Link do strony internetowej: https://pppstrzelce.szkolnastrona.pl/index.php
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Druszcz (2021-06-23 14:54:03)
Informację zmodyfikował(a): Renata Druszcz (2021-06-23 14:55:17)
Liczba odwiedzin: 518
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij