Oficjalny portal: Zespół Placówek Oświatowych

Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora


Powiększ tekst Zmniejsz tekst powrót Drukuj
Zarządzenie nr 65/2022 Burmistrza Strzelec Opolskich
z dnia 6 kwietnia 2022 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora:

 
1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich, ul Sosnowa 3,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, ul. Szkolna 2,
4) Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,
5) Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2,
6) Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
7) Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
8) Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich, ul. Adama Asnyka 6.

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 3 i art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 583), art. 63 ust. 1 i 10 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz.1082) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2021 r., poz.1428) Burmistrz Strzelec Opolskich zarządza, co następuje:

§ 1
1. Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

1) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Strzelcach Opolskich, ul. Sosnowa 3,
2) Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2,
3) Publicznej Szkoły Podstawowej w Szymiszowie, ul. Szkolna 2,
4) Zespołu Placówek Oświatowych w Kalinowicach, ul. Szkolna 1,
5) Przedszkola Publicznego nr 5 w Strzelcach Opolskich, ul. Strzelców Bytomskich 2,
6) Przedszkola Publicznego nr 8 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6,
7) Przedszkola Publicznego nr 9 w Strzelcach Opolskich, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 12,
8) Przedszkola Publicznego nr 10 w Strzelcach Opolskich, ul. Adama Asnyka 6.

2. Treść ogłoszenia stanowi załącznik do zarządzenia.
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Strzelec Opolskich
Tadeusz Goc
Pliki do pobrania:
Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Druszcz (2022-04-19 12:28:01)
Informację zmodyfikował(a): Renata Druszcz (2022-04-19 12:29:48)
Liczba odwiedzin: 170
Do góryBanery dolne

Galeria zdjęć

Stopka

Zamknij